Stichting Pauwconcerten

Zomeravondconcerten - Kamermuziek

Stichting Pauwconcerten

Zomeravondconcerten - Kamermuziek

Zomeravondconcerten
Kamermuziek

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van pauwconcerten.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Pauwconcerten. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en gebruiken.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, mits in positieve zin, zowel naar de Stichting Pauwconcerten, de musici als naar onze partners toe. U mag deze informatie op geen enkele wijze misbruiken of zodanig toepassen en/of vervormen dat imagoschade voor de in deze paragraaf genoemde partijen optreedt.

Geen garantie op juistheid

Voor de bedragen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Pauwconcerten te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Pauwconcerten streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting Pauwconcerten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van pauwconcerten.nl op deze pagina.

Bennebroek, 4 april 2019

Scroll naar top