Stichting Pauwconcerten

Zomeravondconcerten - Kamermuziek

Stichting Pauwconcerten

Zomeravondconcerten - Kamermuziek

Zomeravondconcerten
Kamermuziek

Privacyverklaring

Over deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de Stichting Pauwconcerten is.

Over de Stichting Pauwconcerten

De Stichting Pauwconcerten is vanuit de Pauwkerk, Binnenweg 67 te Bennebroek, in het leven geroepen om de organisatie van zomerkamerconcerten mogelijk te maken in de kerk. De meeste bestuursleden zijn direct betrokken bij de Pauwkerk, Hervormd Kerk PKN (Protestantse Kerk Nederland). De Stichting Pauwconcerten is een eigen rechtspersoonlijkheid.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Bij het kopen van (een) kaart(en) via onze website heeft u actief toestemming verleend voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie is nodig voor uw toegangsbewijs voor een concert. Tevens gebruiken wij deze gegevens bij de toegangscontrole; u krijgt per geldige kaart een bonnetje voor een drankje na afloop. Daarnaast willen wij u volgend jaar via e-mail op de hoogte brengen van het nieuwe seizoensprogramma.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de Stichting Pauwconcerten ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Deze geheimhouding geldt ook voor alle betrokkenen binnen de Stichting Pauwconcerten.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk

Het is uw recht om aan te geven uit ons gegevensbestand te worden verwijderd.

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen is een algemeen e-mailadres voor het benaderen van het voltallig bestuur gecreëerd. Uw digitale verzoek is voor alle bestuursleden zichtbaar. Het initiatief tot en de afhandeling ligt in handen van de secretaris van de Stichting Pauwconcerten en zal geschieden na afloop van de gehele concertreeks.

Stuur uw verzoek digitaal naar: bestuur@pauwconcerten.nl.

Per post: Stichting Pauwconcerten, T.a.v. de secretaris, Kwartellaan 7, 2104 BA Heemstede.

Scroll naar top